Det finns inget bättre än att spendera tid i en grön, blomstrande och vacker park. Många färdas miltals för att kunna betrakta vackra parker och i Sverige kan vi skatta oss lyckliga med det gedigna utbud av vackra parker som vi har runt om i landet. Två av de större parkerna som finns i landet är Kungsträdgården och Botaniska trädgården i Göteborg.

Men för en vacker och grönskande park krävs det massor av arbete och förberedelser. Det handlar inte bara om att sköta om parken under årets alla säsonger. Det är även viktigt att man planerar vilka plantor som ska finnas i parken för att parken ska grönska oavsett säsong. Planeringen av parken görs vanligtvis av en anställd trädgårdsarkitekt. Deras jobb är att designa parken och vilka buskar, träd och blommor som parken ska innehålla för att den ska frodas året om. Plantorna placeras på angivna platser och beroende på hur stor eller liten parken är, kan olika stora växter inkluderas. De allra vackraste parkerna är de som innehåller olika former av säsongsblommor och såklart även en välskött och klippt grön gräsmatta.

För att parken ska vara lockande för allmänheten är det viktigt att den sköts om. För detta anställs oftast trädgårdsmästare, som då är ansvariga för att klippa träd, buskar, blommor och gräsmatta. Till detta tillhör det också att trimma kanter och rensa ogräs eller oönskade blommor. För att trädgårdsmästaren ska kunna göra ett bra jobb är det också nödvändigt att professionell och användarvänlig utrustning och redskap köps in. Detta kommer att underlätta och snabba upp arbetet för att fler saker ska kunna hinnas med. Att sköta om en park kräver extremt mycket arbete och är dessutom ett ganska tungt jobb att utföra.

En behaglig park ska också hållas ren från skräp. För att detta ska kunna göras på ett mer bekymmersfritt sätt, är det viktigt att papperskorgar placeras ut på strategiska platser runt om i parken.

Ett stort utbud av miljötjänster inom alla områden

Hos Svensk Miljöservice finner ni specialister inom alla tänkbara miljörelaterade områden. Vare sig ni är en privatperson som vill genomföra trädgårdsarbete på sin tomt eller om ni är en kommun som är intresserad av förgröning av parker och vård av sjöar, så har vi kvalificerad personal som kan erbjuda er högkvalitativ hjälp.

Miljö är en mycket bred term som egentligen omfattar hela vår omgivning. Med en bra miljö mår alla bättre. Har man en bra miljö i och runt hemmet, så trivs man mycket bättre. Har man en bra arbetsmiljö så blir man mer motiverad och arbetar mer effektivt. Om miljön i skog och hav är bra, så mår både djuren och växterna där bättre och det gör även människorna som kommer dit.

Vi förstår hur viktigt det är med en bra miljö och vi vet exakt vad som behöver göras för att förbättra den, var det än är. Vi erbjuder miljöservice för skog, parker, sjöar, hav, berg, trädgårdar, tomter och mycket mer. I menyn till höger finner ni ett urval av våra vanligaste tjänster, men givetvis kan vi även erbjuda tjänster som inte står där, då miljöservice är brett och omfattar väldigt mycket.

Kontakta Oss