Hur räknar man ut RUT/ROT-avdrag på rätt sätt

Har man rätt till rut- eller rotavdrag ansöker man egentligen inte själv om det, utan det är den entreprenören som anlitas som fyller i en ansökan och skickar in den till Skatteverket. För den saken skull är det alltid bra att veta att rut/rotavdraget blir rätt på sin faktura eller på offerten. Tänk på att be om att se till att avdraget är inkluderat i offerten, vilket kommer underlätta i samband när det är dags att bestämma sig för vilken entreprenör man vill anlita.

Rotavdraget innebär att man får en reduktion med 30% på de arbetskostnader som företaget fakturerar sig, upp till 50 000 kronor. Blir man fakturerad 166 666 kronor, innan avdraget för skatten och drar ifrån 30%, blir summan man ska betala 116 666 kronor.

Rutavdraget ger en skattereduktion upp till 50% på de arbetskostnader man har i samband för RUT-tjänster. Hur mycket man kan få i skattelättnad hänger ihop med hur gammal man är. Är man yngre än 65 år får man max 25 000 kronor per person och år. Vid en ålder på minst 65 år kan man få upp till 50 000 kronor per person och år i skattereduktion. Är man minsta lilla osäker på hur ett RUT/ROT-avdrag ska räknas ut finns ett flertal kalkylatorer på nätet som gör uträkningen åt sig.

Vilka kriterier krävs för ROT och RUT?

Det finns vissa kriterier som behöver uppfyllas för att man har rätten till att ansöka om ROT och RUT.

ROT-avdrag

Personen behöver vara minst 18 år när arbetet är utfört och vara bosatt i Sverige. Likaså behöver man betala skatt till svenska staten. Man ska dessutom äga fastigheten och den ska vara äldre än fem år, som arbetet ska utföras på. För bostadsrätt gäller enbart avdraget på sådant arbete som genomförs inomhus. För att få avdraget ska man bo delvis eller helt i fastigheten. Endast arbete som genomförs på plats uppfyller kriterierna för rotavdraget. Tillika måste man vara den som ska betala fakturan för arbetet.

RUT-avdrag

Personen ska vara minst 18 när arbetet utförs, bo i Sverige eller/och betala skatt (90% av det man tjänar) i vårt land. Antingen ska man eller sina föräldrar bo i bostaden (delvis eller helt). För att få rut-avdraget behöver det vara man själv betala fakturan.

Vad berättigar till att få ett ROT-avdrag?

Man har rätt till rotavdrag i samband att man nyttjar trädgårdstjänster och målning, renovering av fastighet, altanbygge. Men det gäller även om man dränerar husgrunder och återställandet efteråt, att gräva på tomten om man bestämmer sig för att dra kablar eller rör, borra brunnar, installation av värmepump, gräva ett avlopps om det är enskilt, borra brunn med mera. Behöver husgrunden renoveras eller skyddas mot fukt är det också skäl till att ansöka om ett avdrag

Det är avdragsgillt att bygga ett garage eller carport om det byggs ihop med bostaden. Ibland kan man vara tvungen att dra in kommunalt vatten till sin fastighet. För själva indragandet av vattnet och återställningen efteråt, samt arbetskostnaderna för dessa tjänster är berättigat till ett rotavdrag.

Något som också är bra att veta om man funderar på att skaffa sig jordvärme, så kan man faktiskt utnyttja avdraget för kostnaden för arbetet i samband med installationen av jordvärmen. Detta fastän arbetet görs på tomten, men värmen är avsedd för uppvärmning av fastigheten och därför är det ett fullgott skäl. Dessutom går det att får ett rotavdrag i samband vid dränering (dock inte när man återställer själva markytan efter en sådan dränering) intill sin fastighet, då inkluderas grävning och återställandet av marken, men kostnader för maskiner berättigar inte till avdrag.

Anlitar man Svensk Miljöservice för att gräs- och häckklippning, samt rensning av ogräs och krattning, så ska man göra det på sin tomt eller i trädgård nära sin bostad. Företaget erbjuder också trädgårdstjänster så som klippning av buskar och träd, gödning och vattning i samband med klippning och resning av ogräs, samt markarbete såsom grävning av trädgårdsland och gräva om komposten. Tillika får man avdrag för arbetskostnader när mossa ska bekämpas och då oavsett om det görs med maskin, för hand eller med medel.

Vid altanbygge ska det användas trämaterial och inkluderar även en gjuten betongplatta, men bara om du äger fastigheten. Vill man sätta upp markiser är det också berättigat för ett rotavdrag. På vintern är går det att ansöka om ett avdrag för snöskottning av gångar, tak, altan och balkong så länge det sker i anslutning till sin bostad

När inte ROT-avdrag är berättigat

I samband med att man vill ha satt upp persienner i sina fönster, bygga ett garage eller en carport som är fristående, samt asfaltera, anlägga plattor, trädgårdsgångar och marksten. Samt anlägga en mur, renovera eller underhålla den och tillverka en brygga. Likaså att anlägga en gräsmatta eller bygga en pool ute på tomten, samt uppsättning av plank eller staket är inte berättigat för rotavdrag. Avdraget kan inte heller ansökas i samband gällande planterings arbeten, beskärning av träd eller fällning av träd, samt röja undan sly eller att fräsa stubbar.

Detta gäller också för tjänster med rivning och forsla bort allt rivningsmaterialet. Likaså kostnader för maskin i samband med tjänster är inte ett giltigt skäl till ett rotavdrag. Avdraget gäller ej heller kostnader för bekämpning av skadedjur. Gällande snöskottning får man inte heller en skattereduktion när det rör sig om vid byggnader och ytor som är gemensamma. Med andra ord får dessa inte inkluderas i de handlingar som du skickar in till skatteverket. Anledningen till att dessa tjänster inte är avdragsgilla för ett rotavdrag beror på att uppdragen inte har någon funktion för själva bostaden.

Vad berättigar till att få ett RUT-avdrag?

Tjänster som genomförs inomhus i sitt hem, så som underhåll, tvättning och rengöring är berättigade för ett rutavdrag. Behöver bostaden städas så som dammtorkning, dammsugning, putsa fönster och diskning, samt städning av kyl, frys, lådor och inkluderat en lättare rengöring av sin spisfläkt, samt skåp, balkong och altan kan man nyttja avdraget och anlita Svensk Miljöservice.

Dessutom gäller avdraget för byte av säkringar och glödlampor, flyttstädning och städning vid inflyttning, samt flytt av möbler som är nödvändig att flyttas vid städning och rengöring. Har man ett fritidsboende eller stuga som man hyr antingen för en kort eller längre tid berättigar det även till ett rut-avdrag.

När inte RUT-avdrag är berättigat

När det är dags för en grovstädning som kräver en utrustning som är avancerad som till exempel en högtryckstvätt, golv- och boningsmaskiner eller hyrkostnaden för denna typ av utrustning. Tjänster för rengöring av sin pool gäller inte heller. Vid städning av gemensamma utrymmen i hus där flera familjer bor, som exempelvis en tvättstuga eller trapphus berättigar inte till rutavdrag.

RUT och ROT processen

Du tar helt enkelt kontakt med en entreprenör som exempelvis Svensk Miljöservice som hjälper till att ansöka om både rut- och rotavdrag eftersom de genomför tjänster utom- och inomhus i bostäder. Då företaget erbjuder trädgårdstjänster och målning, renovering, altanbygge, plantering av växter, samt städningar av olika slag.

När tjänsten är genomförd och fakturan är betald kommer företaget skicka in ansökan till Skatteverket. De i sin tur betalar entreprenören mellanskillnaden som man har fått i skattereduktion. Därefter kommer man få ett intyg på hur mycket reduktion i skatt man fick just på det uppdraget.

Sitt avdrag baseras enbart inte enbart på sin inkomst utan även på hur mycket man har betalat i kommunal skatt och statlig skatt, plus vilket den kommunala avgiften för fastigheten är på. Det finns nämligen flertalet som påstår hur mycket man får i rut- och rotavdrag, men i själva verket går det aldrig säga exakt hur mycket man får i avdrag på förhand. Det går endast göra en preliminär beräkning.

Dock kan man räkna med att det krävs att man har en inkomst på omkring 25 000 kronor eller högre per månad för att få ut den fulla skattereduktionen. Ett tips inför en uppskattning i ett tidigt skede är att besöka Skatteverkets webbsida och där göra en uppskattning av sitt ROT- eller RUT-avdrag.

Med detta hoppas vi att du lärt dig mer om vad som är godtagbart att dra av i underlaget som ska skickas till skatteverket. Vill du veta mer och ta del av det vi har att erbjuda är du alltid välkommen att höra av dig till oss på Svensk Miljöservice.