Hur nära till andra träd och buskar kan man plantera?

Allt beror på vilken typ av träd eller buske du ska plantera. Avståndet bör vara rimligt med hänsyn till omfattning av rotsystemet på den befintliga växten.