Varför är det viktigt att måla fasaden?

Man målar både för att skydda fasaden mot regn samt röta och för att skydda den mot UV-strålningen.