Vilka regler gäller ifall jag vill bygga altan?

Det är din kommun som bestämmer om just din altan kräver bygglov eller inte. För en vanlig altan som är byggt i marknivå brukar man inte behöva bygglov.